onsdag 22 juni 2011

Logikmodifiering repeatersite

Nu börjar det närma sig.

Jag har hemma i labbet testat fram en lösning med kretslogik och RLM programmering för att integrera befintlig 70 repeater och 2m länksändare med 10-m sändare och mottagare.

De funktioner som uppnås med detta är...
* 10-m sändaren är kontinuerligt aktiv samtidigt som 70 sändaren då 2-m länk-kanal till mottagaren är aktiv (default)
* 10-m sändaren sak stänga av så fort man väljer en annan 2-m länkkanal eller om 2-m länk aktiveras från annan repeater.
* 2-m länksändare ska inte sända då 10-m-> 2m mottagarkanal är aktiv
* 10-m repeater länk ska gå att stänga av (DTMF 11 av, DTMF 12 på)

Idag har detta installerats i vår repeater så nu är länken igång på prov.
Då den bara sänder 10w i nuläget och att sändarantennen sitter provisoriskt och lågt så är nog inte täckningen den bästa men du kan gärna prova den om du har möjlighet.

I så fall sänder du på 29.580 och lyssnar på 29.680. Sänd en lång 1750Hz ton för att aktivera via 10-m.


Skiss över logikändringarna


Arbete pågår med om och till byggnad av logiken

Klart!

Vid nästa sväng blir det antennmontage och intrimning.

/-UMH Peter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar