fredag 24 december 2010

10m-Sändaren

Som 10-m sändare hade vi tänkt använda en Yaesy FT-100 som finns i klubbens ägo. Denna radio ger max 100w uteffekt men vi hade väl tänkt köra med 50w till att börja med. Ett litet problem är att radion inte kan starta själv efter ett strömavbrott. Man måste manuellt trycka på power och sedan en knapp till för att välja frekvens och trafiksätt. Så vi får lösa det genom någon form av UPS så vi undviker resor till siten då kortare strömavbrott inträffar. Nu är strömförsörjningen till vårt QTH väldigt stabil så det blir nog inget stort problem.


Detta är radion vi tänkte använda som sändare, FT-100


Det som nu måste fixas är att kunna styra sändaren via repeaterlogiken samt att mic ingången kopplas till mixern så ljudet kommer med. Jag blev tvungen slakta mikorofonen för att se vilka kablar som gick till vad i mickontakten.


Detta är då pinouten på RJ-11 kontakten
1 - Svart GND, 2 - Vit MIC, 3 - Blå PTT via 2,7k motstånd.

Har även programerat in rätt frekvens och FM trafiksätt på kanal 01, Ställt om TX timout till OFF då den max går att ställa på 20min och då skulle repeater kunna vara upp max 20 minuter annars. Auto poweroff är också ställt till OFF.


/Peter 2UMH


10-m sändare labbmiljö

Då påbörjar arbetet med att bygga om och bygga ut vår nuvarande RU0 repeater med dess 2-m länkradio till att kompletteras med en 10-m sändare. Den nuvarande repeatern scannar efter 2-m repeatrar som vill öppna och länka in mot länkningen mot RU0 så jag måste sätta upp en kanal som stoppar på signal från 10-m mottagarens länksändare.

När denna kanal (145.475) känner av bärvåg och 1750Hz ton ska repeatern öppna. När repeatern öppnar på just denna länkkanal ska även 10-m sändaren starta. Däremot ska inte 10-m sändaren starta ifall annan kanal öppnat repeatern. Så det krävs lite logik för att får till detta.

Som tur är var använder systemet RLM PC-baserad repeaterlogik så det mesta går att programmera och ställa in så det fungerar som tänkt men lite elektronik blir det i det i alla fall.

För att kunna bygga upp och testa detta letade jag fram min gamla testrigg för RLM utveckling bestående av en repeater med länkradio samt interfacelektronik. Fick även användning för min antika datorsamling där jag fann en gammal dator med LPT port och DOS operativ.


Bilden visar testmiljön med 70cm-Repeater och länkradion för 2-m längst upp, dator med RLM till höger, Interface till vänster längst fram och nytillskottet Yaesu FT-100 10-m sändare längst in. Tog en stund att få labbprylarna att fungera korrekt efter många år i vila.


Testmiljö, RLM Interface med lysdioder för varje port samt ljudmixer

/ Peter Hansson, SM2UMH

onsdag 22 december 2010

Färdigställning av mottagaren

Nu ska 10-mottagaren och 2-m länksändaren kopplas samman.

Ljudet från mottagaren ska till sändaren och SQ på mottagaren ska nyckla sändaren.

Eftersom 2-m radion tar så pass mycket ström i standby (0.7A) så valde jag att nyckla hela strömförsörjningen till sändaren. Den startar upp snabbt och bra ändå. Så ett kraftigt relä som klarar några ampere får sköta tillkopplingen. Via en transistor så styr Squelchen på mottagaren reläet så det drar vid signal in. Här kommer jag ev. komplettera med en watchdog som slår ifrån sändaren om den varit aktiv i några minuter men ska diskutera detta med mina byggarkollegor först om det är nödvändigt.

Ljudet från mottagaren anpassade jag med ett par motstånd till sändarens mikingång men vid första test lät det fruktansvärt svagt och dovt så det blev till att plocka isär sändaren igen. Efter lite justering av deviation så blev ljudkvalitén klart godkänt. Ställt in sändaren på 4kHz deviation nu.

Kopplingslåda med relä

Den färdiga testade och intrimmade 10-m mottagaren med 2-m länksändare.

Så då ska jag bara koppla in ett 6A nätagg som jag köpt på Clas Ohlsson och sedan ska detta så småningom lämnas över till SM2SXA Urban för vidare konstruktion. Han kommer ordna med ett isolerat, uppvärmt och väderbeständigt apparatskåp för utrustningen. Sedan ska antenn upp, mm. Blir nog ett vårprojekt.

Nästa steg för mig är att ta mig ann sändaren som ska sammakopplas med vår befintliga repeater. Det blir en utmaning... Återkommer...

/ Peter Hansson, SM2UMH

tisdag 21 december 2010

2-m Länksändare

Då var det dags att ordna med en 2-m sändare som ska reläa 10-m mottagarens signal till Site2 där 10-m sändaren är. Här behövs inga kraftiga saker utan ett par watt sändareffekt räcker gott. Tyvärr hittade vi inte någon liten behändig och färdig radio för detta så det fick bli till att modifiera en gammal Philips MRG radio av modell MX-290. Denna var original programmerad för 172Mhz och ska då modifieras till att fungera på 145 Mhz bandet.

Detta är en syntesradio med ett Prom som innehåller de data PLL:en behöver för att kanalväljaren ska kunna välja olika frekvenser. Så steg ett var att göra ett nytt prom för några kanaler på145 Mhz. Här har SM2SXA för sådär en 15 år sedan gjort ett förarbete kring beräkningen av denna radiomodells PLL data så baserat på detta kunde jag räkna fram vilket innehåll som promet skulle ha.

SXA's kalkyler


Däremot så är promet av en modell som inte finns att få tag i längre så jag fick använda mig av ett vanligt 27C64 EPROM och dra kablar till orginalsockeln.


Efter programmering av prom, inkoppling och ett par timmars felsökning fick jag äntligen detta att fungera. VCO och sändar delen justerades för 145 Mhz. Denna radio kan ge upp till 35w men har trimmat ner uteffekten till ca 2w. Då tar den ca 2,5 A vid sändning.

Frekvens och uteffekt

En liten nackdel med denna radio är att den tar ganska mycket ström vid mottagning. 700mA jämfört med TTI'n som tar typ 50mA. Ska se om det går att göra något åt det när jag kopplar ihop apparaterna så att ev strömmen till hela radion bryts vid standby.


Då var all på plats och det är dags att skruva ihop även denna radio...

/Peter Hansson 2UMH

10-m Mottagaren

Nu ska den nyinköpta PR radion TTI TCB-1100 modifieras och kontrolleras för att tjänstgöra som mottagare vår repeater. Radion beställdes från Limmared och kostade 1395kr vilket jag tycker är ett bra pris där man får väldigt mycket radio för pengarna. Blev positivt överraskad då jag packade upp den då det mesta verka hålla fin kvalitet. Kopplade även upp den till radio test instrument och alla värden ser bra ut både vad det gäller mottagning och sändning.
Denna radio har även subtonsstöd CTCSS som kommer användas för att undvika onödiga störningar på repeatern vid konditioner.

Vid leverans så är radion begränsad till 27-Mhz bandet så det första jag fick göra var en enkel modifikation för att få upp den i 29-Mhz. Sedan letade jag fram en logik-signal som ändras när Squelchen öppnar. Denna signal ska användas för att aktivera 2-m länksändaren när mottagaren får insignal.


Bilden ovan visar modifiering av radion. Första ringen visar kabeln för squelchsignalen och den andra ringen visar ett motstånd som fick flyttas för att få åtkomst till frekvensband IX som går upp till 30Mhz.
Sådärja, nu kan radion ställas till rätt frekvens och det är 29.580 för RX och 29.680 för TX till att börja med. Sen får vi se om det blir någon ändring. Subtonsdekodern har jag ställt på nr 01 (67Hz) just nu.

Då är det dags för intrimning av mottagaren...


Ja här fanns det inte så mycket att göra. Hörbar signal ner till -128dBm och squelchen öppnar vid -120dBm. Det är mycket goda data så jag lämnar det oskruvat.

Jag då var det bara att skruva ihop då och börja med 2m länksändaren. Det blir betydligt mera jobb med den...

/Peter 2UMH

Prylarna har kommit

Nu kan arbetet börja.
De beställda antennerna och CB radion TTI TCB-1100 som ska agera 10-m mottagare har kommit så nu kör vi igång.

/Peter 2UMH

Planering av 10-m repeaterbygge

Välkommen!


För några veckor sedan hade Jag- SM2UMH Peter, SM2SXA Urban och SM2JQV Bosse en träff där vi beslöt att upprätta en 10-m repeater i Piteå. Vi planerade och skissade lite grovt på hur arkitekturen ska se ut och vilka komponenter som krävs. Efter det har jag mer i detalj funderat och dokumenterat hur tekniken skulle fungera.
Nedan är vår plan men den kan komma att ändras eftersom arbetet fortskrider.

Beskrivning sändare, Placering Tornet.
10-m sändare: Yaesu FT-100, 25W befintlig (Finns i klubben)
10-m antenn: ½ vågare köps in.
2-m länk mottagare Befintlig Phillips MRG med bef. antenn
Logik: RLM med ombyggd interfacelogik och mixer.
Nätdel: Befintligt på tornet

Funktion
När RU-0 och 10-m är stängd.
• Beacon sänds ut varje heltimma på RU-0 (Utom nattetid)
• Beacon sänds ut 1 min före heltimma på 10-m
• MRG scannar alla 2-m kanaler inkl länk till 10-m för ev. öppning genom 1750Hz ton
• När öppning sker från RU-0 aktiveras även länk till 10-m.
• När öppning sker från 10-m aktiveras även RU-0.
• När öppning sker från 2-m RPT (tex R4) öppnas endast RU-0 och länkar till 2m
repeater. 2m länk och 10-m repeater kan inte vara aktiva samtidigt (samma 2-m radio).

När RU-0 är aktiv
• Vid val av annan 2-m kanal bryts koppling till 10m repeater.

Beskrivning mottagare, Placering SXA
10-m mottagare: TTI TCB1100 med Subtonsaktivering köps in.
10-m antenn: ½ vågare köps in.
2-m länk sändare: Philips MX290, ombyggd MRG radio
Logik: Ingen. Enkel watchdog bör finnas.
Nätdel:
Apparatskåp: Väderbeständigt, uppvärmt, isolerat.

Funktion
När CTCSS mottages och mottagare öppnar startar 2m sändaren och 1750 som sänds in på
10-m vidaresänds ut på 2m för öppning av RU0.


/Peter 2UMH