onsdag 22 juni 2011

Logikmodifiering repeatersite

Nu börjar det närma sig.

Jag har hemma i labbet testat fram en lösning med kretslogik och RLM programmering för att integrera befintlig 70 repeater och 2m länksändare med 10-m sändare och mottagare.

De funktioner som uppnås med detta är...
* 10-m sändaren är kontinuerligt aktiv samtidigt som 70 sändaren då 2-m länk-kanal till mottagaren är aktiv (default)
* 10-m sändaren sak stänga av så fort man väljer en annan 2-m länkkanal eller om 2-m länk aktiveras från annan repeater.
* 2-m länksändare ska inte sända då 10-m-> 2m mottagarkanal är aktiv
* 10-m repeater länk ska gå att stänga av (DTMF 11 av, DTMF 12 på)

Idag har detta installerats i vår repeater så nu är länken igång på prov.
Då den bara sänder 10w i nuläget och att sändarantennen sitter provisoriskt och lågt så är nog inte täckningen den bästa men du kan gärna prova den om du har möjlighet.

I så fall sänder du på 29.580 och lyssnar på 29.680. Sänd en lång 1750Hz ton för att aktivera via 10-m.


Skiss över logikändringarna


Arbete pågår med om och till byggnad av logiken

Klart!

Vid nästa sväng blir det antennmontage och intrimning.

/-UMH Peter

tisdag 24 maj 2011

Lite bilder från mottagarsiten

10-m mottagarantenn

Apparatlåda med 2-m antenn för länksändaren

lördag 30 april 2011

Mottagaren installeras

Nu på valborgsmässoaftonens morgon så blev mottagarantenn och länk monterade. Antennkabel kopplad. Elkabel framdragen men ej spänningssatt.

Tiden tog slut i dag men fortsättning följer med spänningssättning och lokala tester.

söndag 27 mars 2011

10-m mottagarens kapsling

Då 10-m mottagaren ska sitta i en mast så måste den ha en kapsling som tål väder och vind. Här har Bosse, SM2JQV monterat in apparaterna i en perfekt låda för ändamålet.
Nästa steg med denna blir att montera upp antenn och utrustning i SXA:s mast på hans sommarstuga. Men då får det blir lite varmare väder först... /-UMH Peter

fredag 24 december 2010

10m-Sändaren

Som 10-m sändare hade vi tänkt använda en Yaesy FT-100 som finns i klubbens ägo. Denna radio ger max 100w uteffekt men vi hade väl tänkt köra med 50w till att börja med. Ett litet problem är att radion inte kan starta själv efter ett strömavbrott. Man måste manuellt trycka på power och sedan en knapp till för att välja frekvens och trafiksätt. Så vi får lösa det genom någon form av UPS så vi undviker resor till siten då kortare strömavbrott inträffar. Nu är strömförsörjningen till vårt QTH väldigt stabil så det blir nog inget stort problem.


Detta är radion vi tänkte använda som sändare, FT-100


Det som nu måste fixas är att kunna styra sändaren via repeaterlogiken samt att mic ingången kopplas till mixern så ljudet kommer med. Jag blev tvungen slakta mikorofonen för att se vilka kablar som gick till vad i mickontakten.


Detta är då pinouten på RJ-11 kontakten
1 - Svart GND, 2 - Vit MIC, 3 - Blå PTT via 2,7k motstånd.

Har även programerat in rätt frekvens och FM trafiksätt på kanal 01, Ställt om TX timout till OFF då den max går att ställa på 20min och då skulle repeater kunna vara upp max 20 minuter annars. Auto poweroff är också ställt till OFF.


/Peter 2UMH


10-m sändare labbmiljö

Då påbörjar arbetet med att bygga om och bygga ut vår nuvarande RU0 repeater med dess 2-m länkradio till att kompletteras med en 10-m sändare. Den nuvarande repeatern scannar efter 2-m repeatrar som vill öppna och länka in mot länkningen mot RU0 så jag måste sätta upp en kanal som stoppar på signal från 10-m mottagarens länksändare.

När denna kanal (145.475) känner av bärvåg och 1750Hz ton ska repeatern öppna. När repeatern öppnar på just denna länkkanal ska även 10-m sändaren starta. Däremot ska inte 10-m sändaren starta ifall annan kanal öppnat repeatern. Så det krävs lite logik för att får till detta.

Som tur är var använder systemet RLM PC-baserad repeaterlogik så det mesta går att programmera och ställa in så det fungerar som tänkt men lite elektronik blir det i det i alla fall.

För att kunna bygga upp och testa detta letade jag fram min gamla testrigg för RLM utveckling bestående av en repeater med länkradio samt interfacelektronik. Fick även användning för min antika datorsamling där jag fann en gammal dator med LPT port och DOS operativ.


Bilden visar testmiljön med 70cm-Repeater och länkradion för 2-m längst upp, dator med RLM till höger, Interface till vänster längst fram och nytillskottet Yaesu FT-100 10-m sändare längst in. Tog en stund att få labbprylarna att fungera korrekt efter många år i vila.


Testmiljö, RLM Interface med lysdioder för varje port samt ljudmixer

/ Peter Hansson, SM2UMH

onsdag 22 december 2010

Färdigställning av mottagaren

Nu ska 10-mottagaren och 2-m länksändaren kopplas samman.

Ljudet från mottagaren ska till sändaren och SQ på mottagaren ska nyckla sändaren.

Eftersom 2-m radion tar så pass mycket ström i standby (0.7A) så valde jag att nyckla hela strömförsörjningen till sändaren. Den startar upp snabbt och bra ändå. Så ett kraftigt relä som klarar några ampere får sköta tillkopplingen. Via en transistor så styr Squelchen på mottagaren reläet så det drar vid signal in. Här kommer jag ev. komplettera med en watchdog som slår ifrån sändaren om den varit aktiv i några minuter men ska diskutera detta med mina byggarkollegor först om det är nödvändigt.

Ljudet från mottagaren anpassade jag med ett par motstånd till sändarens mikingång men vid första test lät det fruktansvärt svagt och dovt så det blev till att plocka isär sändaren igen. Efter lite justering av deviation så blev ljudkvalitén klart godkänt. Ställt in sändaren på 4kHz deviation nu.

Kopplingslåda med relä

Den färdiga testade och intrimmade 10-m mottagaren med 2-m länksändare.

Så då ska jag bara koppla in ett 6A nätagg som jag köpt på Clas Ohlsson och sedan ska detta så småningom lämnas över till SM2SXA Urban för vidare konstruktion. Han kommer ordna med ett isolerat, uppvärmt och väderbeständigt apparatskåp för utrustningen. Sedan ska antenn upp, mm. Blir nog ett vårprojekt.

Nästa steg för mig är att ta mig ann sändaren som ska sammakopplas med vår befintliga repeater. Det blir en utmaning... Återkommer...

/ Peter Hansson, SM2UMH